مشاوره و طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ،کارخانجات تولید موادغذایی بهداشتی و دارویی ، اتاقهای تمیز و...|مشاوره , طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی , مشاوره , طراحی و تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره , طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی , بیمارستانی , آزمایشگاهی , مشاوره و ارتقای بیمارستانی, آزمایشگاهی , کلینیک , درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی , شرکتهای داروسازی , اتاق تمیز , بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی و دکوراسیون و مبلمان بیمارستانی , مجری تجهیز بیمارستانی و طرح های عمرانی , مهندسین مشاور طراحی بیمارستان , کلینیک و درمانگاه و آزمایشگاه

مشاوره , طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی , مشاوره , طراحی و تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره , طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی , بیمارستانی , آزمایشگاهی , مشاوره و ارتقای بیمارستانی, آزمایشگاهی , کلینیک , درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی , شرکتهای داروسازی , اتاق تمیز , بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی و دکوراسیون و مبلمان بیمارستانی , مجری تجهیز بیمارستانی و طرح های عمرانی , مهندسین مشاور طراحی بیمارستان , کلینیک و درمانگاه و آزمایشگاه

مشاوره , طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی , مشاوره , طراحی و تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره , طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی , بیمارستانی , آزمایشگاهی , مشاوره و ارتقای بیمارستانی, آزمایشگاهی , کلینیک , درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی , شرکتهای داروسازی , اتاق تمیز , بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی و دکوراسیون و مبلمان بیمارستانی , مجری تجهیز بیمارستانی و طرح های عمرانی , مهندسین مشاور طراحی بیمارستان , کلینیک و درمانگاه و آزمایشگاه

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر    بازدید

مشاوره و طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ،کارخانجات تولید موادغذایی بهداشتی و دارویی ، اتاقهای تمیز و...

شروع فعالیت تولیدی شرکت مهندسی مهدادطب از سال 1389 بوده و همواره در حال مشاوره با مشتریان محترم جهت پیاده سازی تاسیسات لازم ساختمانی و مکانیکی ی لازم با مشتریان محترم ، برای بهره برداربی از محصولات تخصصی خود می باشد .

شرکت مهندسی پزشکی مهداد طب از سال 1389 اقدام به ارائه مشاوره برای طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی , طراحی و تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , مشاوره تجهیز کلین روم (فرنیچر استیل ) , طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی , بیمارستانی , آزمایشگاهی , مشاوره ارتقای بیمارستانی, آزمایشگاهی , کلینیک , درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی , شرکتهای داروسازی , اتاق تمیز , بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی بیمارستانی , مجری تجهیز بیمارستانی و طرح های عمرانی , مهندسین مشاور طراحی بیمارستان , کلینیکها و... به مشتریان محترم نموده است .

زمینه های ارائه :

مشاوره و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

مشاوره خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مشاور طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستانها

مشاوره ، طرح و ساخت فرنیچر و سازه های استیل برای پروژه های داروسازی و دارویی کشور

مشاور تجهیز سالنهای آناتومی مراکز دانشگاهی ،

تولید تجهیزات سالنهای آناتومی مراکز دانشگاهی

مشاور تجهیز سالنهای تشریح

تولید تجهیزات سالنهای تشرح

شرکت سازنده : مهندسي مهداد طب

تلفن :
۷ الی ۰۲۱۵۵۲۷۷۵۵۵


دیدگاه خود را بیان کنید