تجهیزات استیل اتاق عمل ، CSR و لندری|کمد دارو ، قفسه دارو ، کمد استیل ، کمد ابزار اتاق عمل ، ترولی ست جراحی ، قفسه پک استریل ، ترولی ست جراحی ، ترولی منحنی (میز منحنی) ، قفسه استیل ، سینک csr ، کابینت CSR ، سینک سی اس آر ، کابینت سی اس آر ، میز پکینگ استیل ، ترولی حمل پک استریل ، میز مایو (میو) ، پمپ بتادین ، ترولی حمل غذا ، ترولی استیل دو طبقه ، ترولی استیل ، سطل استیل اتاق عمل ، سطل استیل چرخدار اتاق عمل ، لگن استیل ، سینک استیل ، سینک استیل توکار ، شیرآلات بیمارستانی ، ترولی لندری ، بین حمل ملحفه

کمد دارو ، قفسه دارو ، کمد استیل ، کمد ابزار اتاق عمل ، ترولی ست جراحی ، قفسه پک استریل ، ترولی ست جراحی ، ترولی منحنی (میز منحنی) ، قفسه استیل ، سینک csr ، کابینت CSR ، سینک سی اس آر ، کابینت سی اس آر ، میز پکینگ استیل ، ترولی حمل پک استریل ، میز مایو (میو) ، پمپ بتادین ، ترولی حمل غذا ، ترولی استیل دو طبقه ، ترولی استیل ، سطل استیل اتاق عمل ، سطل استیل چرخدار اتاق عمل ، لگن استیل ، سینک استیل ، سینک استیل توکار ، شیرآلات بیمارستانی ، ترولی لندری ، بین حمل ملحفه

مهندسی پزشکی مهداد طب,سکوبندی آزمایشگاه,هود آزمایشگاه,هود لامینار,هود شیمیایی