سکوبندی آزمایشگاه|سکوبندی آزمایشگاه,سردخانه جسد,سکوبند آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه,سردخانه جسد,سکوبند آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه | سکوبند آزمایشگاهی,سکوبند آزمایشگاه

شركت مهندسی پزشکی مهداد طب مشاور ، طراح و مجری در زمینه:

  • Laboratory
  • انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی
  • تجهیزات اتاق عمل ، CSR ، لندری و رختشویخانه
  • سکوبندی و هود های آزمایشگاهی
  • انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه
  • تجهیزات تشریح و نگهداری جسد
  • انواع سردخانه
  • تجهیزات هتلینگ بیمارستانی
  • تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

محصولات مهداد طب

هودهای آزمایشگاهی

هودهای آزمایشگاهی

 سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

mahdadteb

mahdadteb

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

image
shape

جدیدترین مقالات