شرکت مهندسی مهداد طب در یک نگاه|سکوبندی آزمایشگاه,انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی,تجهیزات اتاق عمل،CSR،لندری و رختشویخانه,سکوبندی و هود های آزمایشگاهی,انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه ,تجهیزات تشریح و نگهداری جسد,انواع سردخانه,تجهیزات هتلینگ بیمارستانی,تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

سکوبندی آزمایشگاه,انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی,تجهیزات اتاق عمل،CSR،لندری و رختشویخانه,سکوبندی و هود های آزمایشگاهی,انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه ,تجهیزات تشریح و نگهداری جسد,انواع سردخانه,تجهیزات هتلینگ بیمارستانی,تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی,تجهیزات اتاق عمل،CSR،لندری و رختشویخانه,سکوبندی و هود های آزمایشگاهی,انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه ,تجهیزات تشریح و نگهداری جسد,انواع سردخانه,تجهیزات هتلینگ بیمارستانی,تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

· مشاوره ، طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و آشپزخانه های صنعتی

·

· انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

· تجهیزات اتاق عمل ، CSR ، لندری و رختشویخانه

· سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

· انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه

· تجهیزات تشریح و نگهداری جسد

· انواع سردخانه

· تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

· تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه ، سکوبندی استیل آزمایشگاه ، کابینت استیل ، میز آزمایشگاه ، میز وسط آزمایشگاه ، سردخانه جسد ، تخت تشریح جسد ، تخت کالبد شکافی ، میز کنار ، هود لامینار ، انواع مختلف ، هود میکروبیولوژیک ، هود شیمیایی ، فیوم هود شیمیایی ، هود شیمی درمانی ، هود پاتولوژی ، هود P.C.R ، هود مفضلی ، فیلتر هپا ، هود کنار دیوار استیل ، هود وسط استیل ، بالابر جسد ، ترالی ( انواع مختلف) ، کمد نگهداری مواد شیمیایی ، شیر آلات آزمایشگاهی و اضطراری ، دوش و چشم شوی استیل و گالوانیزه ، چشم شوی استیل و گالوانیزه ، سینک پلیمری و کاپ سینک پلیمری ضد اسید آزمایشگاهی ، سینک رزین اپوکسی ، میز ترازو ، میز توزین ، کمد کپسول ، ترولی نمونه گیری ، سینک آزمایشگاهی ( انواع مختلف) ، رویه ضد اسید آزمایشگاهی انواع مختلف ، انواع کابینت بندی آزمایشگاهی ، کابینت MDF و تمام استیل آزمایشگاهی ، صندلی خونگیری ، صندلی تابوره

شرکت سازنده : مهندسی پزشکی مهداد طب