هودهای آزمایشگاهی|هود شیمی ، هود شیمیایی ، هود بیو شیمی ، هود شیمی تمام استیل ، هود لامینارفلو ، هود سقفی استیل ، کمد مواد شیمیایی ، هود پاتولوژی ، هود شیمی درمانی ، فور آزمایشگاهی

هود شیمی ، هود شیمیایی ، هود بیو شیمی ، هود شیمی تمام استیل ، هود لامینارفلو ، هود سقفی استیل ، کمد مواد شیمیایی ، هود پاتولوژی ، هود شیمی درمانی ، فور آزمایشگاهی

مهندسی پزشکی مهداد طب,سینک اسکراب,کمد استیل,بنچ استیل,قفسه استیل