تجهیزات هتلینگ بیمارستانی|ترولی اورژانس ، پایه لگن گچ گیری ، ترولی حمل کپسول ، کمد کنار تخت بیمار ، لاکر ، یک پله کنار تخت بیمار ، دو پله کنار تخت بیمار ، تخت معاینه ، ترولی چارت ، کات نوزاد ، ترولی ECG ، پاراوان

ترولی اورژانس ، پایه لگن گچ گیری ، ترولی حمل کپسول ، کمد کنار تخت بیمار ، لاکر ، یک پله کنار تخت بیمار ، دو پله کنار تخت بیمار ، تخت معاینه ، ترولی چارت ، کات نوزاد ، ترولی ECG ، پاراوان

مهندسی پزشکی مهداد طب,سینک اسکراب,کمد استیل,بنچ استیل,قفسه استیل